Biện lý đòi tài liệu bất động sản Trump, báo hiệu cáo trạng mới