“Cắn câu Dân chủ” – Tiến sĩ Birx thành mục tiêu chỉ trích của Trump