Căng thẳng cuộc chiến chống lại trát đòi của Tòa Bạch Ốc