Căng thẳng gia tăng sau khi Trung Quốc từ chối tàu chiến Mỹ vào Hong Kong