Cảnh sát San Jose không tạm giam ai chỉ vì lệnh hạn chế đi lại