CHÀO BUỔI TỐI: Tin tức nổi bật trong ngày 1 tháng 2, 2019