CHÀO BUỔI TỐI: Tin tức nổi bật trong ngày 14 tháng 2, 2019