CHÀO BUỔI TỐI: Tin tức nổi bật trong ngày 2 tháng 2, 2019