CHÀO BUỔI TỐI: Tin tức nổi bật trong ngày 26 tháng 1, 2019

photo courtesy: Fox