CHÀO BUỔI TỐI: Tin tức nổi bật trong ngày 29 tháng 1, 2019