CHÀO BUỔI TỐI: Tin tức nổi bật trong ngày 30 tháng 1, 2019