CHÀO BUỔI TỐI: Tin tức nổi bật trong ngày 31 tháng 1, 2019