Chiến thuật chuyển hướng, làm nhẹ những tuyên bố ngẫu hứng của Trump