Chiến tranh thương mại Mỹ – Trung: Người dân lãnh đủ!