Chủ tịch vận động tranh cử của TT Trump lãnh thêm 43 tháng tù