Cố vấn pháp lý của TT Trump rất quan ngại cuộc điều tra đối với Ls Cohen