Cộng Hoà thắng lớn trong việc bỏ phiếu về dự luật bảo hiểm y tế