“Cú đấm trả đòn” của Trump: Nguy cơ an ninh quốc gia