“Cướp bóc dẫn tới súng nổ” – Trump giải thích không có ý kích động bạo lực