Cựu TT Obama tấn công trực tiếp TT Trump và Đảng Cộng Hòa