Đại sứ Mỹ lật ngược lời khai, xác nhận có qua có lại với Ukraine