Dân chủ – Cộng hoà căng thẳng trước điều trần công khai một mất một còn