Điều cần nói về chuyện tự tử của nhà thiết kế thời trang danh tiếng Kate Spade!