Do Trump không muốn nghe nên cơ quan tình báo giảm báo cáo miệng về Nga