Đồng minh muốn gây quỹ $2 triệu điều tra ký giả đưa tin bất lợi cho Trump