Gây cấn cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung: Người tiêu dùng lãnh đủ!