Giám đốc truyền thông Toà Bạch Ốc Scaramucci bị sa thải