Hàng không mẫu hạm Mỹ và Trung Cộng cùng tiến vào Biển Đông