Hơn 1 triệu người Mỹ phải di tản vì cơn bão lớn tại North Carolina