Kim Jong Jun theo dõi Mỹ thêm một thời gian trước khi quyết định tấn công Guam