Kinh ngạc cáo buộc McCarthy – kẻ bạo động giấu tay