Lập trang web riêng, treo giải $25K cho người giới thiệu bạn gái lâu dài