Liệu lời khai bùng nổ của Sondland có miễn tội được cho Tổng thống?