Liệu những tiểu bang Cộng Hòa chuyển sang màu xanh sau Covid 19?