Lời khai mới bùng nổ về Trump trong điều trần luận tội công khai