Lời khai nhân chứng 6/1 được giao cho điều tra hình sự DOJ