Mike Pence đổi giọng, ủng hộ những kẻ đòi treo cổ ông ta