Mueller kết thúc điều tra Trump, gởi thông điệp đến Quốc Hội và dân Mỹ