Mỹ-Iran dịu giọng, không có thêm hành động quân sự