Nạn giật túi xách người Việt tại Oakland và San Jose