Nancy Pelosi đáp trả Trump: Tôi cầu nguyện rất nhiều cho ông ta!