Đánh thuốc bệnh nhân, rồi cưỡng hiếp, một nha sĩ gốc Việt bị truy tố!