Nghi can gốc Việt bắn chết 4 người bên vợ vì ghen tức chuyện bảo lãnh