Nhiều cố vấn các nhà lập pháp Cộng hoà bị buộc đi làm không mang mặt nạ