Nóng bỏng đấu khẩu cháy rừng giữa TT và Thống đốc California