Nữ sinh gốc Việt 18 tuổi tốt nghiệp danh dự cử nhân Cal State Los Angeles