Paul Manafort thỏa thuận nhận tội có ảnh hưởng gì tới TT Trump?