Tin tặc tuyên bố có tài liệu chuyện xấu của TT Mỹ, đòi tiền chuộc $42 triệu