Tổng thống Trump sa thải 2 nhân chứng trong vụ luận tội mình