Trump đổ lỗi máy nhắc bài trục trặc nên đành phải “chế” về Lục quân Lục địa